Κάλεσμα προς bloggers
Η έρευνα λόγω της φύσης της στηρίζεται στη συμμετοχή των ελληνόφωνων bloggers. Προσβλέπουμε στη συμμετοχή σας αλλά από εκεί και πέρα ζητούμε και τη βοήθειά σας στη διάχυση της πληροφορίας σχετικά με την ύπαρξη και διεξαγωγή αυτής της έρευνας μέσα από τα ιστολόγιά σας ή με όποιον τρόπο κρίνετε ότι θα μπορούσατε να βοηθείσετε.
Νομίζουμε ότι τα αποτελέσματα της έρευνας έχουν γενικότερο ενδιαφέρον αλλά σίγουρα ενδιαφέρουν και τους ίδιους τους bloggers. Μία και μόνο αναφορά στο ιστολόγιο του καθενός (υπόθεση 2 λεπτών) είναι υπέρ-αρκετή ώστε τουλάχιστον να φτάσει σε όλους η πληροφορία ότι επιθυμούμε τη βοήθειά τους . Εάν κάποιος το επιθυμεί μπορεί επιπροσθέτως να χρησιμοποιήσει και κάποιο από τα banners / "πρόσκληση συμμετοχής" που έχουμε δημιουργήσει τα οποία μπορείτε να βρείτε στη σελίδα banners του blog.