Updates

.


12:00, τετάρτη 28/3
Σε 60 ώρες ενεργοποιημένου ερωτηματολογίου-->610 απαντήσεις

00:00, τετάρτη 28/3
Σε 48 ώρες ενεργοποιημένου ερωτηματολογίου-->547 απαντήσεις

16:00, τρίτη 27/3
Σε 40 ώρες ενεργοποιημένου ερωτηματολογίου --> 430 απαντήσεις

00:00, τρίτη 27/3
Σε 24 ώρες ενεργοποιημένου ερωτηματολογίου-->232 απαντήσεις