Κανόνες ΔεοντολογίαςΗ έρευνά μας διεξάγεται υπό τους κανόνες δεοντολογίας της APA (American Psychological Assosiation) και ASA (American Sociological Assosiation)


Ως εκ τούτου δηλώνεται ότι :

  • Όλα τα στοιχεία της έρευνας κατατίθενται ανώνυμα
  • Οι IPs των συμμετεχόντων αποθηκεύονται από το σύστημα μόνο για το διάστημα διεξαγωγής της έρευνας (1,5 μήνα) και με μόνο λόγο την αποφυγή διπλής καταχώρησης από το ίδιο άτομο. Από εκεί και πέρα κανένα στοιχείο δε θα κρατηθεί ή χρησιμοποιηθεί για οποιονδήποτε άλλο λόγο
  • Κανένα δεδομένο της έρευνας δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς πλην τους ερευνητικούς
  • Τα αποτελέσματα της έρευνας θα δημοσιοποιηθούν μετά την πάροδο του χρόνου διεξαγωγής της (1,5 μήνα) και ύστερα από το απαραίτητο διάστημα ανάλυσής τους (δηλαδή περίπου πριν το καλοκαίρι) δημόσια προσβάσιμα από αυτό εδώ το blog